Psychoterapia grupowa

 

Jest to bardzo skuteczna forma terapii, zapewniająca wiele korzyści korzystającym z niej osób. Szczególnie polecana jest osobom mającym trudności z nawiązaniem i utrzymaniem bliskich i ważnych relacji, które byłyby satysfakcjonujące dla obu stron.

Terapia grupowa umożliwia przyjrzenie się swoim zachowaniom, uczuciom, myślom towarzyszącym relacjom w grupie terapeutycznej. Pozwala na otrzymanie wsparcia i informacji zwrotnych, na eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi, na szczere wypowiadanie się o swoich uczuciach i potrzebach. Daje możliwość poprawy komunikacji w relacjach interpersonalnych, zrozumienia myśli, uczuć i zachowań innych uczestników grupy, z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia.

Psychoterapia grupowa odbywa się raz w tygodniu i trwa 3 godziny, spotkania odbywają się w stałym składzie 8-9 osobowym przez minimum pół roku.