Psychoterapia indywidualna

 

Psychoterapia indywidualna jest spotkaniem z drugą osobą  pełną zaangażowania, akceptacji, towarzyszenia bez narzucania odpowiedzi , która prowadzi do polepszenia samopoczucia psychicznego , większej integracji wewnętrznej  i  poszerzenia świadomości w zakresie emocji, myśli i informacji płynących z ciała. Jest rodzajem podróży  w głąb siebie i własnych doświadczeń pozwalającej na poszukanie odpowiedzi na pytania: kim jestem, gdzie są moje granice, jakie są moje potrzeby czy dokąd zmierzam?

Fundamentem psychoterapii w nurcie Gestalt jest spotkanie, w którym terapeuta jest nie tylko profesjonalistą, ale realną osobą pracującą na rzecz Klienta poprzez korzystanie ze swojej wiedzy, emocji i odczuć.

W terapii Gestalt dużą wagę przywiązuje się do poszerzania pola świadomości Klienta, bez której trudno o kierowanie swoim życiem, rozwiązywanie problemów.

To świadomość daje wolność wyboru.

Psychoterapia indywidualna polega na cyklu cotygodniowych spotkań, których cel określają  na początku współpracy Klient i psychoterapeuta.

Sesja indywidualna trwa 50 min, a czas trwania procesu jest uzależniony od trudności i potrzeb z jakimi przychodzi Klient. Może trwać kilka miesięcy ( terapia krótkoterminowa) lub nawet kilka lat ( terapia długoterminowa).