Terapia Par i Małżeńska

Terapia par jest pracą partnerów nad ich wzajemną relacją przy towarzyszeniu pary psychoterapeutów. To możliwość rozmowy na neutralnym gruncie i przyjrzenia się ich kryzysowi przez wyrażenie własnych potrzeb, emocji, granic, odkrywanie tego co odrębne a co wspólne. Celem jest polepszenie komunikacji między partnerami w sprawach codziennych , takich jak spędzanie czasu, wychowanie dzieci,  sprawy finansowe, podział ról, intymność i seks.

Nierozwiązane konflikty, wpływ wzorców z rodzin pochodzenia, nieświadome gry w jakie grają partnerzy, wszystko to tworzy klimat, w którym trudno jest o otwarte wyrażanie swoich uczuć, potrzeb czy zrozumienie partnera.

W trakcie psychoterapii para ma możliwość zbadania tych obszarów w atmosferze szacunku i słuchania się nawzajem. Dzięki pracy w relacji z parą terapeutów ma możliwość odkrycia i nazwania swoich sposobów funkcjonowania, co jest pierwszym krokiem do uruchomienia się procesu terapeutycznego.

Co ważne psychoterapeuci nie są arbitrami pomiędzy stronami, nie oceniają racji czy moralności partnerów, ale są towarzyszami ich poszukiwań, moderują komunikację, dają informacje zwrotne które poszerzają świadomość co do własnych sposobów porozumiewania się, działania, odczuwania i spostrzegania świata.

Psychoterapia par polega na pracy pary z duetem terapeutów: psychoterapeutką i psychoterapeutą. Sesja z parą trwa 60 min, a spotkania odbywają się zwykle w trybie cotygodniowym